Kredyt Rodzinny z dopłatami. Jak to działa?

kredyt rodzinnyKredyt Rodzinny z dopłatami w ramach spłaty rodzinnej dostępny aktualnie w bankach  jest ciekawym rozwiązaniem dla par spodziewających się drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie. 

W jakiej wysokości dopłaty można uzyskać?

Jeżeli w czasie spłacania kredytu w rodzinie urodzi się drugie dziecko spłata rodzinna wynosi 20 000 zł. Natomiast pojawienie się trzeciego lub kolejnego dziecka premiowane jest kwotą 60 000 zł. Jeżeli zatem drugie i trzecie dziecko urodzi się w czasie spłacania kredytu, zostanie on pomniejszony w sumie o 80 000 zł!

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać spłatę rodzinną?

Spłaty rodzinne dotyczą tylko posiadaczy Kredytu Rodzinnego.  Jest on dostępny w kilku bankach w Polsce dla osób spełniających następujące warunki:

  • nie posiadają mieszkania

     wyjątek stanowią rodziny z minimum dwójką zamieszkujące mieszkania mieszczące się w    wyznaczonym przez ustawę limitach  powierzchni

oraz 

osoby, które odziedziczyły udział w nieruchomości nie większy niż 50% i przekazały go darowizną innemu współwłaścicielowi tej nieruchomości

  • nie przekazały nieruchomości darowizną osobom z I i II grupy podatkowej w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o kredyt
  • kupują mieszkanie w cenie mieszczącej się w limitach wyznaczonych przez bank BGK i publikowanych co kwartał i publikowanych na stronie banku BGK
  • wkład własny w zakup mieszkania nie może być wyższy niż 20% przy kredycie o oprocentowaniu zmiennym i 30% przy oprocentowaniu okresowo stałym, a dla rodzin posiadających mieszkanie 10%.

Aby otrzymać spłatę rodzinną 

  • trzeba być już posiadaczem kredytu rodzinnego, czyli dziecko pojawi się dopiero po udzieleniu kredytu
  • nie można być posiadaczem innej nieruchomości niż ta finansowana kredytem rodzinnym
  • nie można nadpłacić kredytu przez okres 3 lat powyżej kwoty objętej gwarancją
  • należy złożyć wniosek o spłatę rodzinną w ciągu 1 roku od pojawienia się dziecka.

Jak wygląda procedura przyznania Kredytu Rodzinnego?

Wniosek o Kredyt Rodziny składany tak samo jak standardowy wniosek o kredyt hipoteczny. Nie wszystkie banki mają go jednak w ofercie. Kredyt Rodzinny z dopłatami dostępny jest banku PKO BP, Santanderze, Aliorze i Banku Pekao S.A. Oprócz standardowych formularzy kredytobiorcy muszą także złożyć wniosek i oświadczenia do banku BGK, który udziela gwarancji w przypadku wkładu mniejszego niż 20% i wypłaca dopłaty w ramach spłaty rodzinnej. Co do weryfikacji zdolności kredytowej, niezbędne są dokumenty  takie jak przy standardowym kredycie hipotecznym. Przed złożeniem wniosku należy pamiętać, aby sprawdzić, czy cena mieszkania mieści się w wyznaczonych limitach. 

 Czy opłaca się wziąć Kredyt Rodzinny? 

 Oferta Kredytu Rodzinnego ma takie same parametry cenowe jak kredyt standardowy. Dodatkowo występuje w nim prowizja  banku BGK za gwarancję brakującego wkładu wynosząca 1% od kwoty gwarancji. Czyli dla przykładu, jeżeli małżeństwo kupuje mieszkanie za cenę 400 000 zł, a posiada wkład własny na ten cel w wysokości tylko 20 000 zł, wówczas prowizja za gwarancję wynosi 600 zł (400 000 zł x 20% tj. 80 000 zł wymagany wkład własny – 20 000 zł = 60 000 zł wkład objęty gwarancją x 1% tj. 600 zł). Nie jest to wysoka kwota, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż bez tej gwarancji w ogóle nie kupili by tego mieszkania na kredyt. Banki wymagają minimum 10% wkładu własnego, czyli w tym przypadku 40 000 zł. Jeżeli kredytobiorcy nie posiadają tego minimum gotówki, rozwiązaniem jest Kredyt Rodzinny z gwarancją BGK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *