Tag Archives: kredyt w funtach brytyjskich

Kredyt dla zarabiających za granicą – AKTUALIZACJA 12-06-2019.

kredyt mieszkaniowy dla pracujących za granicą

Kredyt dla zarabiających za granicą stał się dużo mniej dostępny po wejściu w życie w lipcu 2014 kolejnej rekomendacji. Nakazała ona bankom udzielanie kredytów w walucie  w jakiej zarabia kredytobiorca. Rozwiązanie takie miało ograniczyć ryzyko kursowe, aby nie powtórzyła się sytuacja taka jak z frankowiczami.  Jednak, jak to zwykle bywa, kij ma dwa końce. Wprowadzenie rekomendacji spowodowało, że większość banków wycofała się całkowicie z kredytów walutowych. Na szczęście pozostało na rynku kilka ofert na kredyt dla zarabiających za granicą, między innymi w Niemczech (i innych państwach strefy euro), Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji.

Kredyt hipoteczny w walucie obcej.

Aktualnie dostępne są kredyty hipoteczne w euro, funtach brytyjskich, koronach norweskich, koronach szwedzkich, dolarach amerykańskich. (Aktualizacja z dnia 12.06.2019 roku: kredyt w koronie szwedzkiej i norweskiej jest dostępny tylko jeżeli wynagrodzenie wpływa na konto w polskim banku. Tylko bank Pekao S.A. udziela kredytu w tych walutach. Od 14.06 2019 wprowadza nową zasadę dotyczącą wynagrodzeń w walucie innej niż PLN. Mówi ona, że kredyt walutowy może być udzielony tylko w przypadku, gdy wynagrodzenie wpływa na konto w polskim banku ).

O kredyt hipoteczny w walucie może starać się osoba zatrudniona na umowie o pracę co najmniej od 12 miesięcy. Co ważne – musi być to stała umowa o pracę. Co prawda w Wielkiej Brytanii lub Norwegii nie dzieli się umów na czas określony i nieokreślony, tak jak w Polsce. Jednak z treści umowy, przetłumaczonej na język polski, powinno jasno wynikać, że ma ona charakter stały. Banki nie akceptują dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą. Wynika to zapewne z innych uregulowań prawnych i odmiennego otoczenia gospodarczego, co utrudnia ocenę ryzyka prowadzenia takiej działalności.

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny przy kredycie walutowym?

Starający się o kredyt w koronie norweskiej lub szwedzkiej muszą dysponować co najmniej 30% wkładem środków własnych. Dla kredytu w euro lub dolarze amerykańskich wystarczy 20% -owy wkład, aczkolwiek przy 30% – owym kredyt może okazać się tańszy.

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o kredyt w walucie obcej?