Kredyt dla zarabiających za granicą – AKTUALIZACJA 12-06-2019.

kredyt mieszkaniowy dla pracujących za granicą

Kredyt dla zarabiających za granicą stał się dużo mniej dostępny po wejściu w życie w lipcu 2014 kolejnej rekomendacji. Nakazała ona bankom udzielanie kredytów w walucie  w jakiej zarabia kredytobiorca. Rozwiązanie takie miało ograniczyć ryzyko kursowe, aby nie powtórzyła się sytuacja taka jak z frankowiczami.  Jednak, jak to zwykle bywa, kij ma dwa końce. Wprowadzenie rekomendacji spowodowało, że większość banków wycofała się całkowicie z kredytów walutowych. Na szczęście pozostało na rynku kilka ofert na kredyt dla zarabiających za granicą, między innymi w Niemczech (i innych państwach strefy euro), Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji.

Kredyt hipoteczny w walucie obcej.

Aktualnie dostępne są kredyty hipoteczne w euro, funtach brytyjskich, koronach norweskich, koronach szwedzkich, dolarach amerykańskich. (Aktualizacja z dnia 12.06.2019 roku: kredyt w koronie szwedzkiej i norweskiej jest dostępny tylko jeżeli wynagrodzenie wpływa na konto w polskim banku. Tylko bank Pekao S.A. udziela kredytu w tych walutach. Od 14.06 2019 wprowadza nową zasadę dotyczącą wynagrodzeń w walucie innej niż PLN. Mówi ona, że kredyt walutowy może być udzielony tylko w przypadku, gdy wynagrodzenie wpływa na konto w polskim banku ).

O kredyt hipoteczny w walucie może starać się osoba zatrudniona na umowie o pracę co najmniej od 12 miesięcy. Co ważne – musi być to stała umowa o pracę. Co prawda w Wielkiej Brytanii lub Norwegii nie dzieli się umów na czas określony i nieokreślony, tak jak w Polsce. Jednak z treści umowy, przetłumaczonej na język polski, powinno jasno wynikać, że ma ona charakter stały. Banki nie akceptują dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą. Wynika to zapewne z innych uregulowań prawnych i odmiennego otoczenia gospodarczego, co utrudnia ocenę ryzyka prowadzenia takiej działalności.

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny przy kredycie walutowym?

Starający się o kredyt w koronie norweskiej lub szwedzkiej muszą dysponować co najmniej 30% wkładem środków własnych. Dla kredytu w euro lub dolarze amerykańskich wystarczy 20% -owy wkład, aczkolwiek przy 30% – owym kredyt może okazać się tańszy.

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o kredyt w walucie obcej?

Do wniosku o kredyt trzeba dołączyć dokumenty dotyczące zatrudnienia:

# Zaświadczenie od pracodawcy na formularzu bankowym. Formularze dostępne są także w języku angielskim. Przy  niektórych ofertach zaświadczenie nie jest wymagane, wystarczy umowa o pracę.

# Umowa o pracę przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego.

# Potwierdzenia wpływów na konto wynagrodzenia za ostatnich 12 miesięcy lub pełna historia konta wraz z wpływami za ostatnie 3 miesiące przetłumaczona na język polski – w zależności od banku. Bank może także zaakceptować przetłumaczone paski płacowe tzw. pay slipy.

# Rozliczenie podatkowe za ostatni rok podatkowy, również przetłumaczone.

# Raport kredytowy z innego kraju – odpowiednik naszego BIK-u.

Warto też pomyśleć u ustanowieniu pełnomocnika w Polsce. Proces kredytowy trwa nawet ponad miesiąca i może zabraknąć czasu na dopięcie wszystkich formalności osobiście podczas jednej wizyty w kraju. Pełnomocnictwo spisujemy u notariusza. W dokumencie wymieniamy czynności, których dotyczy, związanych z uzyskaniem kredytu i z zakupem nieruchomości.

W jaki sposób jest wypłacany, przeliczany i spłacany kredyt walutowy?

Bank wypłaca przyznaną kwotę kredytu w złotówkach na konto osoby sprzedającej, ewentualnie dewelopera, jeśli zakup dotyczy rynku pierwotnego. W przypadku kredytu na budowę domu wypłata transz następuje  również w złotówkach na konto kredytobiorcy. Przeliczenie kredytu na daną walutę następuje w dniu uruchomienia według kursu kupna danego banku. Kredytobiorca spłaca kredyt zasilając regularnie  konto walutowe walutą, w której uzyskuje dochody.

Kredyt w złotówkach dla osób zarabiających za granicą.

Osoby pracujące za granicą mogą w Polsce wziąć kredyt złotówkowy, gotówkowy, czyli nie zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Rozwiązanie takie może tylko częściowo pomóc z finansowaniu zakupu mieszkania. Kwota kredytu gotówkowego ograniczona jest najczęściej do 200 tyś. zł. Poza tym kredyt gotówkowy ma wyższe oprocentowanie niż hipoteczny mieszkaniowy (8-9 % w skali roku) i krótszy okres kredytowania (max 10 lat). Dlatego też może posłużyć jako krótkoterminowe uzupełnienie środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości, ewentualnie na remont lub wykończenie. Dokumenty dochodowe, które byłyby potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego są podobne jak w przypadku kredytu hipotecznego.

W niektórych bankach o kredyt mieszkaniowy hipoteczny mogą ubiegać się kredytobiorcy, których dochód z zagranicy stanowi tylko uzupełnienie tego uzyskiwanego w złotówkach.  Bank może przyjąć wynagrodzenie uzyskiwane za granicą, ale tylko w wysokości 80%  dochodu w złotówkach. Czyli, na przykład, jeżeli żona zarabia w Polsce 6000 zł netto, a mąż za granicą kwotę po przeliczeniu na złotówki 12 000 netto, to bank przyjmie jako dochód obojga 10 800 zł (6000 zł zarobki żony + 4800 zł zarobki męża).

Co zrobić z kredytem walutowym po powrocie na stałe do Polski?

Większość osób zaciągających kredyt mieszkaniowy w walucie rozważa spłatę całego kredytu przed  powrotem do Polski. To jasne, że pracując za granicą możemy zarobić dużo więcej, a co za tym idzie szybciej zgromadzić kapitał na spłatę lub znaczną  nadpłatę kredytu. Jeżeli jednak zdecydujemy się na pracę w Polsce i zarobki w złotówkach powinniśmy przewalutować kredyt na złotówki. W ten sposób pozbędziemy się ryzyka kursu walutowego. Ale uwaga, ważny jest kurs waluty w  momencie przewalutowania. Jeśli kredyt w euro w wysokości 60 000 zamienimy na złotówkowy w chwili, gdy euro jest po 4,20 zł to zostaniemy z kredytem w wysokości 252 000 zł, natomiast jeśli euro  podrożeje do 4,40 zł kredyt w złotówkach wyniesie aż 264 000 zł.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *