Umowa kredytowa – jak ją czytać ze zrozumieniem?

umowa kredytowa

Jak przebrnąć przez umowę kredytową i nie zasnąć? Które zapisy są najistotniejsze? Nawet jeśli nic nie jest zapisane drobnym druczkiem tylko wytłuszczoną czcionką 14. lektura umowy kredytowej nie jest łatwa. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przeczytanie umowy  punkt po punkcie razem  z doradcą kredytowym. Dobry doradca przełoży tekst umowy na język  zrozumiały dla każdego i wyjaśni jak poszczególne zapisy działają w praktyce. Poniżej przekażę kilka wskazówek na co szczególnie zwrócić uwagę na przykładzie umowy o kredyt hipoteczny.

Po pierwsze, sprawdź swoje dane osobowe.

W imieniu, nazwisku, numerze PESEL, adresie nie powinno być błędów, bo może to wstrzymać wypłatę kredytu.

Koniecznie zwróć uwagę na najważniejsze parametry kredytu. Najczęściej  zawarte są na początku umowy, często w formie tabeli. Sprawdź całkowitą kwotę udzielonego kredytu. Do kredytu przeznaczonej na sfinansowanie zakupu bądź budowy nieruchomości może być doliczona kwota  prowizji albo ubezpieczenia.  Sprawdź na jaki czas bank udziela kredytu. Okres kredytowania  zapisany jest jako ilość miesięcy albo też  data spłaty ostatniej raty.

Po drugie, przeczytaj dokładnie warunki cenowe kredytu.

Prowizja za udzielenie jest to opłata jednorazowa pobierana przed wypłaceniem kredytu podawana kwotowo. Oprocentowanie podawane jest jako suma zmiennej stopy procentowej Wibor,  jeśli kredyt jest w złotówkach  oraz marży banku. Zwróć szczególnie uwagę na marżę banku. Czy obowiązuje przez cały okres umowy w tej samej wysokości?  Czy jest podwyższona z tytułu braku wpisu hipoteki albo niskiego wkładu własnego i kiedy może być obniżona? Czy wysokości marży uzależniona jest od posiadania innych produktów banku na przykład konta z wpływem wynagrodzenia, karty kredytowej, ubezpieczenia na życie. Czy wzrasta i o ile jeśli zrezygnujesz z dodatkowych produktów? Uwaga! w niektórych umowach warunki utrzymania promocyjnej wysokości marży zapisane są nie bezpośrednio w umowie, a w regulaminie  promocji, który jest załącznikiem do umowy kredytowej.

Zmienna część oprocentowania to najczęściej Wibor 3-miesięczny albo 6- miesięczny, rzadziej 12-miesięczny. Tą informację też znajdziesz w umowie oraz opis jak jest wyliczany, gdy oprocentowanie ulega zmianie.

Po trzecie, bank ma obowiązek podać w umowie kredytowej wszystkie koszty przyznanego kredytu, bo tak stanowi ustawa o kredycie konsumenckim.

Znajdziesz więc w umowie wyliczone koszty opłat sądowych, ubezpieczenia mieszkania, obsługi konta lub karty kredytowej, ubezpieczenia na życie, jeśli jest wymagane. Koszty ubezpieczeń wyliczone są na przykładzie przeciętnej oferty rynkowej za cały okres kredytowania. Ale jeśli znajdziesz tańszą ofertę ubezpieczenia, to ostatecznie koszty te będą niższe.

Po czwarte, przeczytaj co jest zabezpieczeniem kredytu.

W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem jest zawsze hipoteka zapisana w sądzie w  księdze wieczystej nieruchomości. Ale nie tylko. Zabezpieczeniem może też być cesja z polisy na mieszkanie, albo też z polisy na życie, czasem pełnomocnictwo do konta, na które wpływa wypłata, rzadziej weksel. Do niedawna zabezpieczeniem kredytu  był bankowy tytuł egzekucyjny, ale po nowelizacji Prawa Bankowego od sierpnia 2016 roku banki nie mogą go stosować. Co ważne, nie możesz zrezygnować z polisy bądź pełnomocnictwa do konta jeśli są  zabezpieczeniem kredytu.

Po piąte, zapoznaj się z warunkami udostępnienia kredytu.

To ważne, ponieważ jeśli ich nie spełnisz bank nie wypłaci pieniędzy.  Oznacza to , że podpisanie umowy kredytowej wcale nie gwarantuje wypłacenia kredytu. Jeśli warunki nie zostaną spełnione przez okres 60 (czasem 90) dni to umowa wygasa. W warunkach pojawić się może na przykład wymóg udokumentowania wyższego wkładu własnego albo dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Poza tym umowa kredytowa zawiera zapisy na wypadek „czarnych scenariuszy”. Pamiętaj, że  jeśli masz problem ze spłacaniem kredytu, bank ma też problem, bo nie zarabia.   W umowach pojawiają się więc zapisy uprawniające bank do sprawdzenia sytuacji finansowej kredytobiorcy, także po udzieleniu kredytu. Czasem bank życzy sobie być poinformowanym o fakcie zaciągnięcia przez kredytobiorcę  innego zobowiązania.  Według zapisów umowy bank ma również prawo skontrolować nieruchomość, która stanowi  zabezpieczenie w przypadku, gdy ma wątpliwości co do jej stanu technicznego albo w przypadku  spadku cen nieruchomości na rynku w trakcie trwania kredytu.

Podsumowując, czytaj dokładnie ze zrozumieniem, a jak tylko masz wątpliwości proś o wyjaśnienie od swojego doradcy kredytowego. Nie taki diabeł straszny jak go malują, jeśli wiesz z czym masz do czynienia.

Pamiętaj też , że zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim  masz prawo odstąpić od umowy po jej podpisaniu w ciągu 14 dni. Uwaga, to prawo dotyczy tylko kredytów do kwoty 255 550 zł i tych udzielanych osobom fizycznym, nie na firmę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *